top of page

Vi hjälper dig att bli ditt bästa jag

Vad önskar du dig? Vägledning framåt? Känsla av kontroll? Verktyg för att nå dina mål? Möta vardagen med beslutsamhet? Veta vad du verkligen vill? Klättra i karriären? Jobba på din självkänsla? Kompassen du letat efter?


Ordet coaching betyder olika saker för olika människor. Generellt sett handlar coaching om att hjälpa dig att lösa dina egna problem för att uppnå de mål och förändringar som du önskar. Med en coach kan du tydliggöra dina värderingar så du lättare ser vägarna för att nå dina mål idag och sedan få en high five av ditt 90-åriga jag.

Du vill fortsätta utvecklas, och möta vardagen med beslutsamhet och känna att du är på rätt väg med dina värderingar som kompass. Du kanske är på god väg redan eller behöver ta ett omtag? Hursomhelst hittar vi tillsammans riktningen och verktygen framåt. Innan du börjar med coaching har vi ett 30 minuters förutsättningslöst samtal. Under samtalet får du berätta vad dina mål med coachingen är samtidigt som jag berättar mer om processen, mig själv, hur många samtal som vi kanske ska börja med och all annan information som du behöver innan du sätter igång.


WeMakers program - Mitt Bästa Jag

Ett coachprogram med dig i fokus! För bestående och bättre resultat i arbetet och privat.


Vårt program ger dig verktygen för att känna kontroll i vardagen och fortsätta att utvecklas. Vårt mål är att du ska vara ditt bästa jag mot dig själv och andra med dina egna värderingar som kompass i livet. Vi lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur just din situation ser ut. Vi tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet, i privatlivet och på hur du kan nå dina mål. Vi jobbar med individuella möten där vi strukturerat arbetar igenom det individuellt anpassade programmet med forskningsbaserade verktyg, övningar och lite tough love.

Tiden vi tillbringar tillsammans används för att bygga en ökad självkännedom som ge dig en känsla av kontroll och beslutsamhet kring vägen framåt och vad du vill och inte vill ha i ditt liv. När kompassen och målen är klara jobbar vi som ett team framåt med målmedvetenhet och glädje för att nå det vi kallar ”Mitt bästa jag.


Vad du kan uppnå:

  • Ökad självkännedom som ge dig en känsla av kontroll och beslutsamhet kring vägen framåt och vad du vill ha och inte vill ha i ditt liv.

  • Förbättrad balans mellan arbete och fritid

  • Motivation – Bättre på att motivera dig själv till resultat

  • Ökad glädje både professionellt och privat

  • Mindre ältande och känsla av att du inte kommer någonvart

  • Starkare självkänsla som bygger på medvetenhet om dina styrkor och färdigheter

  • En sund plattform mot negativ stress via större motståndskraft: kost, motion, återhämtning, relationer, glädje och utveckling.

  • Du kommer efter programmet att få höra att du har blivit mer empatisk. Det är en naturlig följd av din starkare självkänsla och trygghet i dina val och dina mål.

Vill du veta mer hur ett upplägg kan se ut för dig?

Kontakta oss på WeMakers!WeMakers_MittBästaJag
.pdf
Download PDF • 412KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page